Kjøpsbetingelser (Oppdatert 12.04.2024)

Avtaleparter:
Røros Camping Moen orgnr 970406743MVA er innehaver av Røros Camping, heretter omtalt som: Oss, vi, campingen, Røros Camping.
Den som bestiller/booker overnatting er den som inngår et leieforhold, omtales som du, deg, din, dere, de, kunde, leietaker.

Avtaleinngåelse:
For å bestille/booke/reservere overnatting på Røros Camping må du være 18 år eller eldre. Er under 18 år må du bo sammen med voksne/verge/foresatte.
En bindende avtale er inngått når bookingen er bekreftet fra oss. Bekreftelse fås på email om du har bestilt gjennom bookingsystemet, ordinær email ved korrespondanse, sms eller kvittering ved personlig oppmøte.

Priser:

Prisene på campingens tjenester varierer gjennom året. Prisen er det beløpet som til enhver tid kommer opp i bookingkalenderen. Vi tar forbehold om at prisfeil kan forekomme.

Avbestilling, refusjoner og avbryte opphold

– Du kan avbestille og få hele ditt betalte beløp refundert om en skriftlig avbestilling sendes på sms eller email til (booking@roroscamping.no).  Følgende vilkår gjelder:

– For campingplass til bobil, caravan og telt avbestilling senest 48 timer før ankomst. 

– For hytter og rom, avbestilling senest 7 dager før ankomstdagen angitt i din bestilling.

 Avbestilling må skje fra emailadressen eller  mobilnummeret  som er angitt i bookingen som skal avbestilles feks ved sms. .    

– Flex er et tilvalg i bookingen/bestillingen din mot et gebyr. Det gir fleksibilitet om noe dukker opp og du må avbestille.
Du kan avbestille eller endre din overnatting frem til kl 12 dagen før ankomst. Avbestilling og endring må skje via email-adressen det ble bestilt i fra. Ved endring får du tilpasninger i din bestilling dersom enheten er ledig på ønsket dato.  

Du vil få bekreftelse via den email-adresse som ble oppgitt i bestillingen på at bookingen er avbestilt/endret.

Refusjon. Når får jeg pengene mine? Vi overfører penger du har til gode pga avbestilling første uka i måneden og senest den 10. i måneden.  Har du sendt avbestilling den 11 i måneden, blir pengene overført senest den 10. neste måned. 

Avbryte opphold:
Velger du å avbryte oppholdet hos oss, gir ikke det rett til refusjon.

Betaling:
Vi tilbyr kortbetaling og vipps på bookingsiden. Ved personlig oppmøte i resepsjon har vi kortbetaling og kontantbetaling.

Innsjekk/utsjek:
– Bobil, campingvogn og telt innsjekk fra kl 14 og senest frem til kl 2200. Du kan ikke få refusjon eller kreve innsjekk om du ikke rekker tidsfristen. Utsjekk senest kl 1330 avreisedagen.

– Hytter og rom:
Innsjekk fra kl 15 og senest frem til kl 2200. Du kan ikke få refusjon eller kreve innsjekk om du ikke rekker tidsfristen. Utsjekk senest kl 1200 avreisedagen. Enheten skal forlates i ryddig stand som beskrevet på bookingsiden for den enheten du har booket.

Dine rettigheter:
Ved dobbelbooking og hendelser som gjør at  campingplassen/hytten ikke er gjort tilgengelig for deg og vi ikke kan tilby ett alternativ
du kan akseptere, kan du heve bestillingen/leieforholdet. Da betales hele leiebeløpet tilbake til deg.
Problemer og feil som oppdages skal underrettes oss, slik at vi kan rette dem. Ved vesentlige feil eller mangler har du rett til kompensasjon i leieforholdet.

Dine plikter:

Sett deg in i hva som gjelder for den enheten du har booket på bookingsiden. Under oppholdet er du og ditt følge ansvarlig for eventuelle skader som måtte skje på campingens eiendeler. Du plikter å behandle enhetene på en hensynsfull måte. Utenom generell slitasje skal enheten leveres tilbake i den stand den var ved ankomst. Ingen andre skal bo i enheten enn det som er oppgitt i bestillingen. Ved uhell eller hendelser utenfor din kontroll er det viktig å få underrettet campingen så fort som mulig slik at ett større skadeomfang kan avgrenses. Nøkler skal leveres anvist sted før avreise. Vi kan belaste deg for bytte av lås om nøkkel ikke leveres tilbake.

Opphør av avtalen:
Opphør skjer umiddelbart ved hærverk og skadelig adferd. Tiltak vil bli igangsatt. Opptrer du eller ditt selskap forstyrrende ovenfor campingen eller campingens leietakere er det grunnlag for opphører av avtalen.
Sett deg inn i campingens ordensregler med tilhørende tider for alminnelig ro og anvisninger for et trivelig opphold.
Du kan bli bedt om å forlate campingen om du ikke etterkommer ordensreglene. Du har ikke rett på kompensasjon eller refusjon.  

Ved uenigheter:
Henvend deg til resepsjonen eller representant for campingen. Du kan og nå oss via email eller telefon ved klager og uklarheter.
Ved at du drøyer med din henvendelse reduseres klageadgangen. Ved uenigheter kan du henvende deg til forbrukerrådet eller opprette sak til forliksrådet. 

Scroll to Top